klimatrade

O Firme

Firma KLIMATRADE vznikla v roku 1995 a prvotné zameranie firmy bolo orientované na poskytovanie služieb spojených so zlepšovaním kvality a komfortu bývania v nájomných bytových priestoroch. Po určitom čase sa ako najväčšie nedostatky z tohto hľadiska však ukázali problémy s vodou a jej zatekaním cez strechy, čo bolo pre firmu impulzom k obratu k tejto problematike a KLIMATRADE sa začala venovať prevažne riešeniu hydroizolácie plochých striech.

Zameranie firmy sa rýchlym tempom posunulo do oblasti kompletných rekonštrukcií a zatepľovania striech, pričom tento trend ostal zachovaný dodnes. Za dobu existencie firmy sa zrealizovalo cez 360 tisíc m2, pričom toto množstvo nám umožnilo stretnúť sa s rôznymi druhmi problémov týkajúcich sa plochých striech a aj s možnosťami ich riešenia a odstránenia. Za túto dobu KLIMATRADE odskúšal a zrealizoval rôzne technologické postupy s použitím rôznych druhov kvalitného materiálu a preto dokáže ponúknuť široké spektrum prác spojených so strechami.

Firma takisto ponúka ako doplnenie svojej ponuky na trhu aj rekonštrukcie terás, výmenu a sanáciu typizovaných a atypických strešných svetlíkov, rekonštrukciu šikmých striech s nízkym sklonom, rekonštrukcie podkroví či zateplenie vnútorných priestorov. Cez partnerskú firmu poskytujeme kontrolu a meranie tesnosti hydroizolácie technológiou HVET. Realizujeme aj špeciálne celoplošné tepelno-izolačné systémy so suchými procesmi, určené na komplexné tepelno-izolačné riešenia fasád budov, striech, podkroví, tepelných mostov a detailov.

Firma za svoju existenciu získala nenahraditeľné skúsenosti, ktoré dokážeme pretaviť do realizácií, ktoré stoja pred nami. Preto na všetky svoje práce dávame záruku desať rokov. Firma je od roku 2002 členom Cechu strechárov Slovenska.