klimatrade

Naša ponuka

Naša firma sa špecializuje na zatepľovanie a rekonštrukcie plochých striech bytových, resp. rodinných domov ako aj priemyselných a polyfunkčných objektov. Firma ponúka takisto práce v oblasti šikmých striech s nízkym sklonom, terás, strešných svetlíkov, polykarbonátových konštrukcií a zatepľovaní vnútorných priestorov. Ponúkame meranie a kontrolu tesnosti hydroizolácie. Detailnejší popis jednotlivých typov realizácii závisí od jednotlivých projektov a je vždy uvedený a detailne popísaný v ponuke.
 
Naša firma ponúka:
 • hydroizolácia jednou vrstvou nalepením modifikovaného pásu s bridlicovým posypom
 • hydroizolácia dvoma vrstvami z modifikovaných asfaltových pásov, podkladného a vrchného s bridlicovým posypom
 • hydroizolácia jednou vrstvou PVC fóliovým systémom
 • strešné plášte so zateplením alebo dodatočným zateplením
  • tepelnoizolačným materiálom na báze stabilizovaného polystyrénu s dvojvrstvovou asfaltovou hydroizoláciou z modifikovaných asfaltových pásov, kotvenou lepením alebo mechanicky
  • tepelnoizolačným materiálom na báze polyuretanovej peny s dvojvrstvovou asfaltovou hydroizoláciou z modifikovaných asfaltových pásov, kotvenou lepením alebo mechanicky
  • tepelnoizolačným materiálom na báze extrudovaného polystyrénu s jednovrstvovou alebo dvojvrstvovou asfaltovou hydroizoláciou z modifikovaných asfaltových pásov s mechanickým priťažením - obrátená strecha
  • tepelnoizolačným materiálom na báze minerálnej vlny s jednovrstvovou PVC fóliovou hydroizoláciou alebo jednovrstvovou alebo dvojvrstvovou hydroizoláciou kotvenou lepením alebo mechanicky
  • tepelnoizolačným materiálom na báze minerálnej vlny s jednovrstvovou alebo dvojvrstvovou hydroizoláciou kotvenou mechanicky alebo záťažou
  • tepelnou izoláciou tvorenou substrátom pre extenzívnu alebo intenzívnu výsadbu - zelené strechy (môžu byť ako trávnik, záhrada, oddychová zóna, parkovisko a pod.)
  • tepelnoizolačným materiálom na báze stabilizovaného polystyrénu s vytvorením spádového povrchu so sklonom 2% s dvojvrstvovou asfaltovou hydroizoláciou kotvenou lepením
  • tepelnoizolačným materiálom na báze stabilizovaného polystyrénu s vytvorením spádového povrchu so sklonom 2% s jednojvrstvovou PVC fóliovou hydroizoláciou kotvenou mechanicky alebo lepením
 • rekonštrukcie terás
  • PVC fóliovým systémom alebo modifikovanými asfaltovými pásmi, bez zateplenia alebo so zateplením s povrchom tvoreným samonosnou betónovou dlažbou uloženou na terčíkoch
 • rekonštrukcie šikmých striech a šikmých striech s nízkym sklonom
  • rekonštrukcie škridlových striech
  • rekonštrukcie šindľových striech
  • rekonštrukcie plechových striech
  • rekonštrukcie šikmých striech s dodatočným zateplením
 • konštrukcie s polykarbonátovými platňami
  • výroba a montáž atypických svetlíkov umiestených na plochej streche
  • výroba a montáž prístreškov a prekrytí terás, balkónov, atrií apod.
 • výmena, oprava a sanácie typizovaných a atypických strešných svetlíkov 
 • meranie a kontrola tesnosti hydroizolácie
 • zateplenie a izolácia špeciálnymi celoplošnými tepelno-izolačnými systémami so suchými procesmi určenými pre fasády, strechy a podkrovia
  • tepelno-izolačný systém ALUTHERMO
  • tepelno-izolačný systém LINITHERM