klimatrade

Materiály

Materiály, ktoré používame pri realizáciách, sú dané výkresovou dokumentáciou alebo navrhujeme skladbu strešného plášťa na základe požiadaviek investora, požadovaných parametrov, ktoré by strešná konštrukcia mala mať po rekonštrukcii, a našich skúseností. Nakoľko cieľom firmy je prevedenie práce s čo najvyššou životnosťou a pri záruke desať rokov musíme za svoju prácu (ako aj použitý materiál) garantovať, firma aj napriek prianiam investora nerealizuje práce s materiálom, ktoré nespĺňajú kvalitatívne normy, ktoré sú pre nás štandardom.

ZATEPĽOVACIE MATERIÁLY 

Ako zatepľovacie materiály na ploché strechy používame všetky druhy zatepľovacích materiálov – minerálne vlny, polystyrén, extrudovaný polystyrén a PUR/PIR panely.

  • minerálna vlna NOBASIL, ROCKWOOL
  • stabilizovaný polystyrén EPS 100S STABIL vo forme dosiek ale aj spádových klinov pre vyspádovanie strechy
  • extrudovaný polystyrén STYROFOAM  vo forme dosiek
  • pur/pir panely z tvrdenej purpeny značky LINZMEIER, ISOBASE, ENERTHERM vo forme dosiek ale aj spádových klinov pre vyspádovanie strechy
  • multireflexná celoplošne zváraná izolácia ALUTHERMO

HYDROIZOLAČNÉ MATERIÁLY

Najčastejšie používame modifikované asfaltové pásy od firiem ICOPAL, DEKTRADE, VEDAG, KVK PARABIT a POLYGUM, s ktorými máme dlhoročné pozitívne skúsenosti. Firma však na želanie zákazníka pracuje aj s asfaltovými pásmi od iných výrobcov, ktoré však musia byť certifikované a technologicky a kvalitatívne osvedčené.

Pri fóliových strechách používame PVC fóliu ALKORPLAN spolu s v kombinácii s klampiarskymi prvkami VIPLANYL. Firma takisto pracuje s PVC fóliou FATRAFOL a strešnými doplnkami od firmy FATRAIZOLFA, ako aj s PVC strešným systémom SIKAPLAN.

POLYKARBONÁTOVÉ KONŠTRUKCIE/SVETLÍKY

Všetky polykarbonátové konštrukcie a výmenu/rekonštrukciu svetlíkov realizujeme len na základe dokumentácie alebo vlastného návrhu, v ktorom je uvedený typ materiálu. Pri projektoch bez dokumentácie prispôsobuje firma výber a typ materiálu investorovi a technologickým možnostiam jeho realizácie. 

KOMPLEXNÉ ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY 

Firma pracuje so špeciálnymi celoplošnými tepelno-izolačnými systémami so suchými procesmi určenými pre fasády, strechy a podkrovia. Sú určené na komplexné tepelno-izolačné riešenia fasád budov, striech, podkroví, tepelných mostov a detailov. 

Systém ALUTHERMO. Multireflexná tenká viacvrstvová celoplošne zváraná izolácia s výbornými tepelno-izolačnými a hlukovo-izolačnými vlastnosťami. 

Systém LINITHERM. Kompletný izolačno-stavebný systém z unikátnych polyuretánových dosiek, umožňujúcich široké technologické riešenia pre izolácie striech a vnútorné/vonkajšie izolácie.