klimatrade

Nacenenie

Aby sme nastavili správne technologické podmienky pre realizáciu Vášho projektu, ponuku vypracúvame až po osobnej obhliadke alebo po dodaní projektovej dokumentácie. V ponuke sú zohľadnené požiadavky zákazníka (resp. požiadavky projektovej dokumentácie), výber materiálu a technologického postupu. Kvôli cenovej dostupnosti môžeme vypracovať niekoľko variant. Nepoužívame cenník prác, cena za jednotlivé typy prác je individuálna a závislá na faktoroch materiálu a vybraného technologického spôsobu realizácie, ako aj stavu predmetnej strechy či objektu a riešenia detailov. Ponuky zasielame do piatich dní po obhliadke alebo obdržaní dokumentácie. Vypracovanie ponuky je zadarmo. Na svoje realizácie poskytujeme záruku desať rokov.